Narady

Zdjęcie przestawia widok strażników PSŁ wraz z II Vice Wojewodą Wielkopolski

23 lutego 2023 r. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyła się Odprawa Roczna Państwowej Straży Łowieckiej w Poznaniu, podsumowująca pracę PSŁ w 2022 roku. Odprawę pracowników PSŁ oficjalnie otworzyła II Vice-Wojewoda Wielkopolski Pani Beata Maszewska.

    Dwudziestego dziewiątego maja 2021 roku w  Wielkopolskim  Urzędzie  Wojewódzkim w Poznaniu, Piotr Mazur Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Łowieckiej w Poznaniu, zwołał naradę podsumowującą kwartalną pracę formacji PSŁ podległej Wojewodzie Wielkopolskiemu.  W odprawie u

    W dniu 28 stycznia 2021 roku w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyła się narada roczna Komendantów Posterunków PSŁ zwołana przez  nowo powołanego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Łowieckiej Pana Piotra Mazura.

       Dwunastego grudnia 2019 roku odbyła się „Narada Świąteczna Strażników PSŁ” którą poprowadził z ramienia Dyrektora Generalnego WUW w Poznaniu jako Koordynator Działań Państwowej Straży Łowieckiej Komendant Posterunku PSŁ w Poznaniu Maciej Woźniak.

Pan Krzysztof Poczekaj Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Łowieckiej przy Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu zwołał w dniu 25.03.19r w Delegaturze Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie „Naradę Strażników Państwowej Straży Łowieckiej”.

    Pracownicy Posterunku Państwowej Straży Łowieckiej w Koninie  na zaproszenie Pana Bartosza Perza Nadleśniczego Nadleśnictwa Turek  w dniu 25 kwietnia 2018 roku  w siedzibie Nadleśnictwa Turek wzięli udział  w  „Naradzie z zakresu szkodnictwa leśnego i ochrony przeciwpożarow

      Na zaproszenie Jerzego Głowackiego Kierownika Zespołu ds Ochrony Mienia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, Krzysztof Poczekaj Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Łowieckiej wraz z pracownikami, Komendantem Posterunku PSŁ Jerzym Białkiem, Komendantem Pos

Pan Krzysztof Poczekaj Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Łowieckiej zorganizował w dniu 14.12.17r w Delegaturze Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie „Naradę Świąteczną Strażników PSŁ”.

Subskrybuj Narady