Narady

       Dwunastego grudnia 2019 roku odbyła się „Narada Świąteczna Strażników PSŁ” którą poprowadził z ramienia Dyrektora Generalnego WUW w Poznaniu jako Koordynator Działań Państwowej Straży Łowieckiej Komendant Posterunku PSŁ w Poznaniu Maciej Woźniak.

Pan Krzysztof Poczekaj Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Łowieckiej przy Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu zwołał w dniu 25.03.19r w Delegaturze Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie „Naradę Strażników Państwowej Straży Łowieckiej”.

    Pracownicy Posterunku Państwowej Straży Łowieckiej w Koninie  na zaproszenie Pana Bartosza Perza Nadleśniczego Nadleśnictwa Turek  w dniu 25 kwietnia 2018 roku  w siedzibie Nadleśnictwa Turek wzięli udział  w  „Naradzie z zakresu szkodnictwa leśnego i ochrony przeciwpożarow

      Na zaproszenie Jerzego Głowackiego Kierownika Zespołu ds Ochrony Mienia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, Krzysztof Poczekaj Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Łowieckiej wraz z pracownikami, Komendantem Posterunku PSŁ Jerzym Białkiem, Komendantem Pos

Pan Krzysztof Poczekaj Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Łowieckiej zorganizował w dniu 14.12.17r w Delegaturze Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie „Naradę Świąteczną Strażników PSŁ”.

Subskrybuj Narady