Narada Strażników Państwowej Straży Łowieckiej przy Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu

Pan Krzysztof Poczekaj Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Łowieckiej przy Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu zwołał w dniu 25.03.19r w Delegaturze Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie „Naradę Strażników Państwowej Straży Łowieckiej”. W naradzie wzięli udział funkcjonariusze pięciu Posterunków PSŁ działających na terenie województwa wielkopolskiego.

Podczas narady poruszono istotne problemy z jakimi spotykamy się w codziennej pracy w trakcie prowadzenia postępowań karnych i działań prewencyjnych w terenie. Dużo uwagi poświęcono skutecznemu zwalczaniu kłusownictwa, szkodnictwa łowieckiego, przyrodniczego i leśnego.

Omówiono aspekty sprawnego funkcjonowania Państwowej Straży Łowieckiej oraz omówiono przebieg współpracy z Policją, Strażą Leśną i Polskim Związkiem Łowieckim.

Autor: Milena Stemplewska-Zawierucha
Data utworzenia: 28.03.2019
Ostatnia aktualizacja: Milena Stemplewska-Zawierucha
Data aktualizacji: 28.03.2019 12:28:09