Narada w Leśnym Ośrodku Szkolenia w Puszczykowie

      Na zaproszenie Jerzego Głowackiego Kierownika Zespołu ds Ochrony Mienia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, Krzysztof Poczekaj Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Łowieckiej wraz z pracownikami, Komendantem Posterunku PSŁ Jerzym Białkiem, Komendantem Posterunku PSŁ Maciejem Woźniakiem i strażnikiem Konradem Szawarynem w dniu 5 lutego 2018 roku w Leśnym Ośrodku Szkolenia w Puszczykowie wzięli udział w Naradzie Straży Leśnych na temat „Ochrony Mienia i Zwalczania Szkodnictwa Leśnego”. W naradzie wziął udział również Tomasz Markiewicz Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu oraz przedstawiciele takich służb jak Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, Państwowa Straż Pożarna oraz Państwowa Straż Rybacka w Poznaniu.

    Jerzy Głowacki Kierownik Zespołu ds Ochrony Mienia przedstawił prezentację na podstawie której omówił wyniki działalności Posterunków Straży Leśnych w zakresie zwalczania szkodnictwa leśnego, kradzieży drewna, zwalczania kłusownictwa oraz ochrony przeciwpożarowej. Omówiono również formy zacieśnienia współpracy między Strażą Leśną a służbami pokrewnymi ( Policją, Państwową Strażą Pożarną, Państwową Strażą Łowiecką oraz Państwową Strażą Rybacką )

   Na koniec spotkania Tomasz Markiewicz Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu podsumował całe spotkanie oraz rozdał nagrody dla zasłużonych strażników Straży Leśnych.

Autor: Milena Stemplewska-Zawierucha
Data utworzenia: 02.03.2018
Ostatnia aktualizacja: Milena Stemplewska-Zawierucha
Data aktualizacji: 02.03.2018 06:17:04