Deklaracja dostępności Państwowej Straży Łowieckiej

Państwowa Straż Łowiecka (Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Państwowej Straży Łowieckiej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne treści:

 • Nie wszystkie grafiki/zdjęcia są opatrzone tekstem alternatywnym (wytyczna WCAG 2.1 1.1.1)

Skróty klawiaturowe. Strona nie definiuje dodatkowych skrótów klawiaturowych i nie nadpisuje skrótów obsługiwanych przez przeglądarkę.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada Koordynator do spraw dostępności Beata Goraj

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Zgłoszenie musi zawierać:

 • adres strony internetowej, na której informacja jest niedostępna dla Ciebie
 • Twoje imię i nazwisko
 • Twoje dane kontaktowe, na przykład numer telefonu, e-mail
 • informacje jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy na przykład alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa, informacja w polskim języku migowym.

Na zgłoszenie odpowiemy nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Jeśli ten czas będzie dla nas zbyt krótki, poinformujemy Cię o tym. Nowy termin naszej odpowiedzi nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Skargi i odwołania

Skargę na niedotrzymanie tych terminów lub na odmowę realizacji żądania możesz złożyć do Wojewody Wielkopolskiego.

 • adres: al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
 • e-mail: wuw@poznan.uw.gov.pl
 • telefon: 61 854 1917

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1) Kompleks połączonych budynków A, B i C

Lokalizacja: Do kompleksu budynków przy al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań możesz dojechać autobusem i tramwajem. W celu dokładnego zlokalizowania miejsca, kliknij na mapkę.

Budynki A, B i C

Budynek A ma 12 kondygnacji (piwnica, parter, piętra od 1. do 9.)  ̶  al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań.

Budynek B: 8 kondygnacji (piwnica, parter, piętra od 1. do 5., strych)  ̶  ul. Kościuszki 93, 61-916 Poznań

Budynek C: 6 kondygnacji (piwnica, parter, piętra od 1. do 3., strych)  ̶  al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań.

Komórka organizacyjna: Państwowa Straż Łowiecka w Poznaniu. Pomieszczenia Państwowej Straży Łowieckiej znajdują się na 4. piętrze w budynku A.

Wejścia. Wejście dla klientów i pracowników do kompleksu budynków to główne wejście w budynku A. Wejścia B i C są tymczasowo zamknięte. Przed budynkami A i C biegnie ciąg pieszy wzdłuż ulicy, oznakowany liniami naprowadzającymi. Odchodząc prostopadle od ulicy, wchodzi się na plac, na którym znajduje się 5 drzew i pasy zieleni. Dalej jest 6 stopni oznaczonych kontrastowo. Po lewej stronie znajduje się podjazd z poręczami. Przed samym budynkiem są kolejne schody (6 stopni). Pierwszy i ostatni stopień jest oznaczony kontrastowo. Można ominąć schody, kierując się w lewo, w stronę parkingu urzędu przy bocznej ścianie budynku. Wejście od strony parkingu na podest prowadzący do drzwi wejściowych jest dostosowane dla wózków. Na podest można dostać się także po 6 stopniach od ul. Ojca Honoriusza Kowalczyka. Pierwszy i ostatni stopień jest oznaczony kontrastowo.

Drzwi w budynku A są przeszklone, oznaczone pasami ostrzegawczymi kontrastującymi z otoczeniem, otwierają się automatycznie. Za drzwiami jest przedsionek z dostępnym polem manewrowym. Po lewej stronie znajduje się portiernia. Wejście przez drugie drzwi przeszklone, oznaczone pasami ostrzegawczymi kontrastującymi z otoczeniem, otwierane automatycznie do holu, w którym znajdują się prostokątne filary (3 po lewej i 3 po prawej stronie).

W holu po prawej stronie jest punkt informacyjny, do którego można się zgłosić po wejściu do budynku. Pracownik punktu informacyjnego skontaktuje się z pracownikiem właściwej komórki organizacyjnej. Obsługa klientów odbywa się w wyznaczonym miejscu. W holu po prawej stronie znajdują się 2 windy przystosowane dla osób z niepełnosprawnością. Z holu na antresolę i wyższe piętra prowadzi klatka schodowa z poręczami po obu stronach.

W budynkach A i C znajdują się także klatki schodowe i windy (przy łączniku budynków B i C winda przystosowana dla osób z niepełnosprawnością). Klienci mogą poruszać się łącznikami pomiędzy budynkami (budynki A i B – na 5 piętrach, budynki B i C – na parterze i 3 piętrach).

W łączniku B i C na parterze i 1. piętrze brak barier architektonicznych, na 2. i 3. piętrze znajdują się schody. Przy schodach są platformy dla osób z niepełnosprawnością. Platformy są oznaczone i wyposażone w instrukcję obsługi. Brak pochylni. W przejściu pomiędzy budynkami B i C znajduje się winda przystosowana dla osób z niepełnosprawnością.

Pomiędzy łącznikami w budynku na każdym piętrze znajdują się     szklane drzwi oznaczone pasami ostrzegawczymi kontrastującymi z otoczeniem.

Toalety. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością jest na parterze w holu i na 1. piętrze na antresoli. Przewijak dla dzieci jest w toalecie na parterze.

Pętla indukcyjna. W punkcie informacyjnym w holu jest pętla indukcyjna.

Oznakowanie dla niewidomych. Brak znaczników dla niewidomych totupoint. Oznakowania w języku Braille’a są w windach i przy wejściach do toalet.

Pokój cichej obsługi. Pokój cichej obsługi dla osób ze szczególnymi potrzebami jest w holu budynku A przy punkcie informacyjnym.

Pies asystujący. Do budynku można wejść z psem asystującym.

Parking. Przy kompleksie budynków znajdują się ogólnodostępne parkingi z miejscami dla osób z niepełnosprawnością.

2) Delegatura Urzędu w Kaliszu, ul. Kolegialna 4, 62-800 Kalisz 

Lokalizacja. Do urzędu można dojechać autobusem. W celu dokładnego zlokalizowania miejsca, kliknij na mapkę.

Budynek. Ma 5 kondygnacji (piwnica, parter, piętra 1. i 2., strych). Budynek jest czytelnie oznakowany i jest zabytkowy. Na parterze i każdym piętrze budynku są umieszczone czytelne informacje dotyczące komórek organizacyjnych Delegatury w Kaliszu oraz innych biur, które mieszczą się w budynku Delegatury.

Komórka organizacyjna: Posterunek Straży Łowieckiej.

Wejście. Brak schodów zewnętrznych (wejście z poziomu chodnika). Na ścianie budynku, po lewej stronie przy wejściu znajduje się dzwonek, który umożliwia przywołanie osoby z portierni. Wejście przez drzwi drewniane, dwuskrzydłowe otwierane tradycyjnie z samozamykaczem (w razie potrzeby możliwość otwierania drugiego skrzydła). Drzwi nie otwierają się automatycznie. Otwieranie drzwi nie wymaga znacznej siły. Za drzwiami jest podest
z ograniczonym polem manewrowym i 4 schody. Brak podjazdu i windy.

W pobliżu wejścia do budynku znajduje się portiernia. Pracownik portierni informuje, gdzie znajdują się biura lub gdzie można załatwić sprawę. Na parterze jest wyznaczony pokój, w którym osoba z niepełnosprawnością może się spotkać z urzędnikiem. W budynku nie ma windy i podjazdu.

Toaleta. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze.

Pętla indukcyjna. W budynku jest pętla indukcyjna.

Oznakowanie dla niewidomych. Brak znaczników dla niewidomych totupoint i oznakowań w języku Braille’a.

Pies asystujący. Do budynku można wejść z psem asystującym.

Parking. Przed budynkiem znajduje się parking ogólnodostępny z miejscem dla osób z niepełnosprawnością.

3) Delegatura Urzędu w Koninie, Aleje 1 Maja 7, 62-510 Konin

Lokalizacja. Do urzędu można dojechać autobusem. W celu dokładnego zlokalizowania miejsca, kliknij na mapkę.

Budynek. Ma 4 kondygnacje (przyziemie, parter, 1. i 2. piętro). Budynek jest czytelnie oznakowany. Na parterze oraz na każdym piętrze budynku są umieszczone czytelne informacje dotyczące komórek organizacyjnych Delegatury w Koninie oraz innych biur mieszczących się w budynku Delegatury.

Komórka organizacyjna: Posterunek Straży Łowieckiej.

Wejście. Brak schodów zewnętrznych – wejście z poziomu chodnika (przyziemie). Na ścianie budynku, po prawej stronie przy wejściu znajduje się dzwonek, który umożliwia przywołanie osoby z portierni. Wejście do budynku przez przybudówkę. Drzwi nie otwierają się automatycznie. Otwieranie drzwi nie wymaga znacznej siły. Wejście przez przeszklone drzwi z pionową klamką. Brak w pobliżu wejścia wydzielonej strefy do obsługi klientów. Pracownik portierni informuje, gdzie znajdują się biura lub gdzie załatwić sprawę.

Na każde piętro można wjechać windą. Winda zatrzymuje się od poziomu chodnika. Winda zatrzymuje się też na parterze, czyli tam, gdzie znajduje się portiernia, tablica informacyjna i kasa.

Toalety. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością jest na parterze.

Pętla indukcyjna. W budynku jest pętla indukcyjna.

Oznakowanie dla niewidomych. Brak znaczników dla niewidomych totupoint i oznakowań w języku Braille’a.

Pokój cichej obsługi. W budynku jest pokój cichej obsługi i opiekuna z dzieckiem.

Pies asystujący. Do budynku można wejść z psem asystującym.

Parking. Przed wejściem do budynku znajduje się parking ogólnodostępny z miejscem postojowym dla osób z niepełnosprawnością.

4) Delegatura Urzędu w Lesznie, Plac Kościuszki 4, 64-100 Leszno

Lokalizacja. Do urzędu można dojechać autobusem. W celu dokładnego zlokalizowania miejsca, kliknij na mapkę.

Budynek. Budynek jest zabytkowy. Ma 4 kondygnacje (parter, 1. i 2. piętro, strych). Budynek jest czytelnie oznakowany.

Komórka organizacyjna: Posterunek Straży Łowieckiej.

Wejście. Brak schodów zewnętrznych – wejście z poziomu chodnika. Na ścianie budynku, po prawej stronie przy wejściu znajduje się dzwonek, który umożliwia przywołanie osoby z portierni. Drzwi nie otwierają się automatycznie. Otwieranie drzwi nie wymaga znacznej siły. Wejście przez drzwi drewniane, otwierane prawym skrzydłem. Drugie drzwi wewnątrz budynku są wahadłowe. Na parterze po prawej stronie znajduje się portiernia. Pracownik portierni informuje, gdzie znajdują się biura lub gdzie załatwić sprawę.

W pobliżu wejścia znajduje się wydzielona strefa do obsługi klientów. Na parterze jest wyznaczony pokój, w którym osoba z niepełnosprawnością może spotkać się z urzędnikiem. W budynku nie ma windy.

Toalety. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością jest na parterze.

Pętla indukcyjna. W budynku jest pętla indukcyjna.

Oznakowanie dla niewidomych. Brak znaczników dla niewidomych totupoint i oznakowań w języku Braille’a.

Kącik dla dzieci. W budynku jest kącik dla dzieci.

Pies asystujący. Do budynku można wejść z psem asystującym.

Parking. Przed budynkiem znajduje się parking ogólnodostępny.

5) Delegatura Urzędu w Pile, ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła 

Lokalizacja. Do urzędu można dojechać autobusem. W celu dokładnego zlokalizowania miejsca, kliknij na mapkę.

Budynek. Ma 4 kondygnacje (piwnica, parter 1. i 2. piętro). Budynek jest czytelnie oznakowany.

Komórka organizacyjna: Posterunek Straży Łowieckiej.

Wejście. Przed wejściem do budynku znajdują się schody zewnętrzne, przy których są poręcze. Przy schodach jest platforma dla osób z niepełnosprawnością. Platforma jest oznaczona i wyposażona w instrukcję obsługi. Brak pochylni. Wejście do budynku przez przeszklone, rozsuwane drzwi wejściowe. Za drzwiami znajduje się przedsionek i drugie drzwi przeszklone rozsuwane. Na parterze jest portiernia. Pracownik portierni informuje, gdzie znajdują się biura lub gdzie załatwić sprawę.

Na parterze jest wyznaczony pokój, w którym osoba z niepełnosprawnością może spotkać się z urzędnikiem.

W budynku nie ma windy. Jest schodołaz, którego wykorzystanie wewnątrz budynku jest utrudnione ze względu na wąskie klatki schodowe.

Toalety. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością jest na parterze.

Pętla indukcyjna. W budynku jest pętla indukcyjna.

Oznakowanie dla niewidomych. Brak znaczników dla niewidomych totupoint i oznakowań w języku Braille’a.

Kącik dla dzieci. W budynku jest kącik dla dzieci.

Pies asystujący. Do budynku można wejść z psem asystującym.

Parking. Na ulicy znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe.

Co zrobiliśmy żeby poprawić dostępność?

Kontakt. Klient może komunikować się z pracownikami urzędu przez: e-mail, ePUAP, tradycyjny list pocztowy oraz Skype’a, SMS, MMS na niektórych stanowiskach pracy. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu zobowiązuje się do wdrożenia różnych sposobów
i rozwiązań technicznych, zapewniających dostęp do informacji opracowywanych w urzędzie oraz ułatwień komunikowania się z osobami o szczególnych potrzebach.

W budynkach preferowana jest obsługa alternatywna – pracownik wychodzi do klienta. Osoby niesłyszące i głuchoniewidome, które mają trudności w komunikowaniu się, mogą załatwić sprawy w urzędzie z pomocą tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika, jeśli zgłoszą taką potrzebę.

Wniosek o tłumacza języka migowego i tłumacza-przewodnika. Wniosek znajduje się w zakładce: Zgłoszenia dotyczące świadczenia usługi tłumacza.

Co zrobiliśmy żeby poprawić dostępność?

Opracowaliśmy:

 • publikację „Dostępne dokumenty, zdjęcia, wykresy i ilustracje w praktyce”
 • instrukcję „Przepisy dotyczące dostępności w umowach i postępowaniach w zamówieniach publicznych”
 • „Poradnik prostego języka w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu”
 • „Standardy dostępności i savoir vivre w kontaktach z osobami z niepełnosprawnościami w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu”
 • „Kartę komunikacji” z osobami ze szczególnymi potrzebami
 • „Zasady wejścia osoby z niepełnosprawnością z psem asystującym na teren Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu”.

Szkolimy się i promujemy dostępność nie tylko wśród pracowników urzędu.

Stworzyliśmy 2 alternatywne i mocno kontrastowe wersje kolorystyczne strony: czarno-białą i żółto-czarną, między którymi można swobodnie przełączać się przyciskami umieszczonymi nad nagłówkiem strony.

Zamieszczamy informacje tłumaczone na Polski Język Migowy w zakładce Dostępność.

Wojewoda Wielkopolski powołał Zespół do spraw prostego języka w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu.

Urząd jest sygnatariuszem "Deklaracji prostego języka”.

Autor: Michał Zieliński
Data utworzenia: 01.09.2020
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.03.2024 10:51:32