Narada Komendantów Państwowej Straży Łowieckiej

    W dniu 28 stycznia 2021 roku w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyła się narada roczna Komendantów Posterunków PSŁ zwołana przez  nowo powołanego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Łowieckiej Pana Piotra Mazura. Komendanci Posterunków PSŁ przedstawili informację o obecnie prowadzonych działaniach w obwodach łowieckich, prowadzonych postępowaniach przygotowawczych oraz potrzebach służby. Pan Komendant Wojewódzki przedstawił koncepcję funkcjonowania PSŁ na najbliższy rok na terenie województwa wielkopolskiego. Jednym z głównych wyznaczonych priorytetów przez Pana Komendanta do realizacji jest zintensyfikowanie działań prewencyjnych polegających zwiększeniu częstotliwości patroli w obwodach łowieckich opartych na szerokiej współpracy przede wszystkim z Policją, Strażą Leśną, Państwową Strażą Rybacką oraz  Polskim Związkiem Łowieckim. Podstawowym celem  tych działań będzie  ochrona zwierzyny oraz mienia  dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich jak również zwalczanie  przestępstw i wykroczeń  w zakresie szkodnictwa łowieckiego, przyrodniczego popełnianych  w obwodach  łowieckich polnych oraz leśnych.  Komendant Wojewódzki PSŁ przedstawił plan doposażenia Posterunków w techniczne urządzenia które mają wpływ na efektywność działań PSŁ oraz szeroki harmonogram szkoleń strażników PSŁ.

Autor: Milena Stemplewska-Zawierucha
Data utworzenia: 09.03.2021
Ostatnia aktualizacja: Milena Stemplewska-Zawierucha
Data aktualizacji: 10.03.2021 06:52:52