Narada Świąteczna Strażników Państwowej Straży Łowieckiej

Pan Krzysztof Poczekaj Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Łowieckiej zorganizował w dniu 14.12.17r w Delegaturze Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie „Naradę Świąteczną Strażników PSŁ”. Wśród zaproszonych gości obecni byli: Kierownik Delegatury WUW w Lesznie Pan Zenon Jóźwiak, przedstawiciele Państwowej Straży Łowieckiej we Wrocławiu w składzie: st. strażnik Aksel Lisowski, st. strażnik Zbigniew Jóśkiewicz, strażnik Adam Prusik; przedstawiciel Państwowej Straży Łowieckiej w Łodzi p.o. Komendanta Wojewódzkiego PSŁ Krystian Gruchała; starszy inspektor wojewódzki Elwira Laskowska oraz emerytowani pracownicy PSŁ w Poznaniu byli komendanci Zbigniew Jóźwiak i Jerzy Purgiel.

Podczas narady poruszono istotne problemy z jakimi spotykamy się w codziennej pracy w trakcie prowadzenia postępowań karnych i działań prewencyjnych w terenie. Dużo uwagi poświęcono skutecznemu zwalczaniu kłusownictwa, szkodnictwa łowieckiego, przyrodniczego i leśnego. Za pilne uznano potrzebę właściwego wyposażenia w sprzęt techniczny każdego posterunku PSŁ.

Omówiono aspekty sprawnego funkcjonowania Państwowej Straży Łowieckiej, współpracy z Policją i PZŁ oraz zacieśnienia współpracy między poszczególnymi województwami.

Na koniec spotkania przy świątecznej choince wszyscy zgromadzeni przełamali się opłatkiem składając sobie świąteczne życzenia.

Autor: Milena Stemplewska-Zawierucha
Data utworzenia: 15.12.2017
Ostatnia aktualizacja: Milena Stemplewska-Zawierucha
Data aktualizacji: 13.02.2018 13:52:39