Wydarzenia

W dniach 25-27 października 2021 roku w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym Lasów Państwowych w Porażynie, odbyło się Ogólnopolskie Sympozjum Państwowych Straży Łowieckich w Polsce pod tytułem „Zwalczanie przestępstw łowieckich i szkodnictwa leśnego w świetle najnowszego orzecznictwa”, które było dedykowane strażnikom PSŁ.

    Terenowe Posterunki  PSŁ  w Koninie, Kaliszu, Lesznie, Poznaniu oraz  Pile prowadzą „Jesienne” wzmożone działania prewencyjno-patrolowe  na terenie obwodów łowieckich  leżących w granicach województwa wielkopolskiego.

    Leśny Ośrodek Szkolenia w Puszczykowie to miejsce tegorocznej  czerwcowej narady Posterunków Straży Leśnych podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.

    W dniach od 30 kwietnia do 10 maja 2021 roku  Posterunki Państwowej Straży Łowieckiej w Poznaniu wsparły    Akcję   „Majówka 21”  zarządzoną przez  Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu,  prowadzoną przez Straże Leśne  Nadleśnictw  położonych na tereni

W dniu 5 marca 2021 roku w Szkole Podstawowej im. św. S. Kostki w Łubiance   odbyło się uroczyste  uhonorowanie pamiątkowymi dyplomami  oraz książkami laureatów konkursu Wojewody Wielkopolskiego pt. „Wielkopolska w dziecięcym obiektywie”.

Państwowa  Straż Łowiecka w Poznaniu w Akcji Wieniec  na patrolu prewencyjnym  ze Strażą Leśną Nadleśnictwa Babki oraz Radiem Poznań  .

Zapraszamy na audycję  - link poniżej

Akcja "Wieniec"

04-03-2021
widok qłada i poroż jelenia szlachetnego

          Strażnicy Państwowej Straży Łowieckiej w Poznaniu wsparli ogólnopolską Akcję „Wieniec” organizowaną  przez Lasy Państwowe .

Koronawirus oraz z walka z nim wpływa na wiele dziedzin naszego życia. Wszyscy uczymy się  jak w nowych warunkach, w czasie pandemii organizować życie oraz pracę. Zmieniają się również nasze priorytety oraz cele – w którym najważniejsze jest ludzkie zdrowie i życie.

Na holu głównym w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu , prezentujemy prace plastyczne dzieci, które wzięły udział w międzyszkolnym konkursie  pod nazwą „Bocian niezwykły ptak i jego świat”.

Strony

Subskrybuj Wydarzenia