Komendant Wojewódzki PSŁ

Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Łowieckiej w Poznaniu
Artur Karasiński

Sekretariat Państwowej Straży Łowieckiej w Poznaniu
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
al. Niepodległości 16/18, p. A 463
61-713 Poznań

tel.: 61  854 12 86
e-mail: sl@poznan.uw.gov.pl

Autor: Milena Stemplewska-Zawierucha
Data utworzenia: 10.02.2021
Ostatnia aktualizacja: Rafał Pierściński
Data aktualizacji: 19.06.2023 09:16:52