Komendant Wojewódzki PSŁ

Komendant wojewódzki PSŁ - Piotr MazurPiotr Mazur urodził się 25 maja 1973 r. w Szamotułach. Na stałe zamieszkały w Poznaniu.

Jest absolwentem Politechniki Poznańskiej, gdzie otrzymał tytuł magistra inżyniera na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania. W 2001 roku ukończył Studium Oficerskie o profilu ekspertów kryminalistyki w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Od 2006 roku jest biegłym sądowym z dziedziny broni palnej i balistyki. W 2012 roku ukończył podyplomowe Studium Organizacja i Zarządzanie w administracji publicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, natomist w 2020 roku ukończył studium podyplomowe na kierunku "Gospodarka łowiecka i ochrona zwierzyny" na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

Od 1999 roku był związany z Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, gdzie jako biegły z dziedziny broni palnej i balistyki, posiadał zakres obowiązków - m.inn.: wykonywanie opinii z dziedziny badań broni i balistyki, szkolenie organów procesowych, oględziny miejsc użycia broni.

W dniu 15 stycznia 2021 roku Wicewojewoda Wielkopolski Aneta Niestrawska wręczyła akt powołania Panu Piotrowi Mazurowi na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Łowieckiej w Poznaniu.

Przedmiotem działalności Komendanta Wojewódzkiego PSŁ jest koordynacja działań Państwowej Straży Łowieckiej na obszarze województwa wielkopolskiego w zakresie kontroli realizacji przepisów ustawy Prawo łowieckie.

 

Autor: Milena Stemplewska-Zawierucha
Data utworzenia: 10.02.2021
Ostatnia aktualizacja: Milena Stemplewska-Zawierucha
Data aktualizacji: 25.11.2021 11:27:12