Kontakt

Państwowa Straż Łowiecka

Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Łowieckiej
Artur Karasiński

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

e-mail: sl@poznan.uw.gov.pl

Sekretariat Państwowej Straży Łowieckiej
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
al. Niepodległości 16/18, p. A 373
61-713 Poznań

Julia Szostak - sekretariat
tel.: 61  854 12 86

e-mail: sl@poznan.uw.gov.pl

Rzecznik Medialny PSŁ - Milena Stemplewska-Zawierucha
tel.661 959 851
e-mail: mstemplewska@poznan.uw.gov.pl

Posterunek Państwowej Straży Łowieckiej w Kaliszu
Delegatura WUW w Kaliszu
Kolegialna 4, p.108, 109
62-800 Kalisz

Posterunek w Kaliszu obejmuje swoim zasięgiem działania obwody łowieckie o numerach:
298−299, 301−303, 305, 311, 315, 317−318, 380-385, 387−388, 390-416, 448−470, 472−473, 475−476, 487−507 i 509-511.

tel.: 62 760 83 24
kom.: 735 271 067
 

Posterunek Państwowej Straży Łowieckiej w Koninie
Delegatura WUW w Koninie
Aleje 1 Maja 7, p.302, 303
62-510 Konin

Posterunek w Koninie obejmuje swoim zasięgiem działania obwody łowieckie o numerach:
150−151, 153−156, 160−162, 164−170, 172−173, 233−263, 265−296, 306−308, 365−379 i 514.

Mirosław Welke - Komendant Posterunku Państwowej Straży Łowieckiej
tel. 63 247 77 04
tel./ fax 63 247 77 27
kom.: 734 129 453
e-mail: mwelke@poznan.uw.gov.pl

Milena Stemplewska-Zawierucha - Starszy Strażnik Państwowej Straży Łowieckiej
tel./ fax 63 247 77 27
kom. 661 959 851
e-mail: mstemplewska@poznan.uw.gov.pl

Posterunek Państwowej Straży Łowieckiej w Lesznie
Delegatura WUW w Lesznie
Plac Kościuszki 4,  p.131, 132
64-100 Leszno

Posterunek w Lesznie obejmuje swoim zasięgiem działania obwody łowieckie o numerach:
148−149, 213−232, 322−330, 333−358, 360, 362−364, 417−446, 471, 474, 477−481 i 484−486.

Konrad Szawaryn - Komendant Posterunku Państwowej Straży Łowieckiej
tel./fax: 65 511 82 10
kom.: 784 507 987
 
Krzysztof Dąbrowski - Starszy Strażnik Państwowej Straży Łowieckiej
tel. 65 511 82 34
kom.: 532 515 503
 

Posterunek Państwowej Straży Łowieckiej w Pile
Delegatura WUW w Pile
ul. Dzieci Polskich 26,  p.122, 123
64-920 Piła

Posterunek w Pile obejmuje swoim zasięgiem działania obwody łowieckie o numerach:
1−2, 4−11, 13−54, 56−84, 86−96, 98−99, 106-108, 111, 512−513 i 515−516.

Piotr Sawiński - Komendant Posterunku Państwowej Straży Łowieckiej w Pile
tel.:67 211 89 33
kom.: 691 978 954
e-mail: psawinski@poznan.uw.gov.pl

Tomasz Łukaszuk - Starszy Strażnik Państwowej Straży Łowieckiej
tel.: 67 211 89 32
kom.: 538 817 763
e-mail: tlukaszuk@poznan.uw.gov.pl

Posterunek Państwowej Straży Łowieckiej w Poznaniu
al. Niepodległości 16/18, p.A 464, p.A 465
61-713 Poznań

Posterunek w Poznaniu obejmuje swoim zasięgiem obwody łowieckie o numerach:
85, 97, 100-105, 109−110, 112−147, 152, 157-159, 163, 171, 174-175, 177-179, 181−188, 190-208, 210-212, 297, 300, 309−310, 312−314, 316, 319-321 i 331−332.

Maciej Woźniak - Komendant Posterunku Państwowej Straży Łowieckiej
tel.: 61 854 19 38
kom. 608 541 129
e-mail: m.wozniak@poznan.uw.gov.pl

Rafał Pierściński - Strażnik Państwowej Straży Łowieckiej
tel.: 61 854 14 88
kom.: 722 323 014
e-mail: rpierscinski@poznan.uw.gov.pl

Autor: Milena Stemplewska-Zawierucha
Data utworzenia: 17.11.2017
Ostatnia aktualizacja: Rafał Pierściński
Data aktualizacji: 10.06.2024 08:49:15