Wizyta Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Łowieckiej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

W dniu 27 listopada 2017 r na zaproszenie dr hab. inż. Tadeusza Mizery z Instytutu Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Łowieckiej  Krzysztof Poczekaj, przeprowadził zajęcia z grupą studentów z tutejszego uniwersytetu.

Głównym tematem tych zajęć było przedstawienie zadań Państwowej Straży Łowieckiej jakimi jest kontrola realizacji przepisów ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie w szczególności w zakresie ochrony zwierzyny; zwalczanie kłusownictwa i wszelkiego szkodnictwa łowieckiego; zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie łowiectwa; kontroli legalności skupu i obrotu zwierzyną; kontroli przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu zwierzyną żywą oraz obrotu tuszami zwierzyny i ich częściami dotyczącej prowadzenia ewidencji skupu w każdym punkcie skupu.

Komendant Wojewódzki przedstawił również procedurę sposobu postępowania w przypadku ujawnienia urządzeń kłusowniczych na terenach obwodów łowieckich . Omówił również przypadki znalezionych postrzelonych ptaków szponiastych w tym orła zwyczajnego (bielika), rybołowa, myszołowów i jastrzębi.

Krzysztof Poczekaj Komendant Wojewódzki PSŁ  pragnie złożyć podziękowania dr hab. inż. Tadeuszowi Mizerze za zaproszenie i możliwość zorganizowania zajęć ze studentami Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Autor: Milena Stemplewska-Zawierucha
Data utworzenia: 12.12.2017
Ostatnia aktualizacja: Milena Stemplewska-Zawierucha
Data aktualizacji: 23.02.2022 08:31:18