VI Ogólnopolska Konferencja Państwowej Straży Łowieckiej

     W dniach 29-30 czerwca 2018 roku  w Międzylesiu odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja Państwowej Straży Łowieckiej pod nazwą  -  „Prawo łowieckie – stan obecny a spodziewane zmiany”. W konferencji wzięli udział przedstawiciele PSŁ niemal wszystkich województw oraz dr Miłosz Kościelniak-Marszał, który wygłosił  referat na temat ostatnich zmian Prawa łowieckiego. W związku z realizacją ustawowych  zadań przez strażników,  sugestie koncentrowały się przede wszystkim na  sprawach związanych z przestępstwami  i wykroczeniami, a także przewinieniami łowieckimi. Strażnicy  jako kluczowy postulat  zaproponowali,  wprowadzenie przepisu do Statutu Polskiego Związku Łowieckiego w postaci obowiązku współdziałania przez członków zrzeszenia  ze strażą łowiecką w zakresie ich działań. Zaproponowano również  poprawę mechanizmu usuwania z PZŁ osób skazanych za przestępstwa łowieckie, tak aby członkostwo w związku  automatycznie wygasło z chwilą uprawomocnienia się wyroku skazującego. Podniesiony został również postulat  wyłącznego uzależnienia pionu dyscyplinarnego PZŁ od pozostałych organów zrzeszenia. W ocenie strażników  obecnie, kiedy rzecznik dyscyplinarny  i sędziowie sądów  łowieckich są faktycznie  pod względem biurowym i organizacyjnym poddani wpływom łowczych okręgowych,  z powodu  ich ingerencji część przypadków  naruszeń Prawa  łowieckiego bywa często zamiatana pod dywan. Na koniec  uczestnicy obrad jednogłośnie przyjęli  wniosek, aby zgłoszone propozycje zmian w Statucie PZŁ przedstawić powołanemu przez Zarząd Główny PZŁ zespołowi do opracowywania założeń do nowego statutu.

Autor: Milena Stemplewska-Zawierucha
Data utworzenia: 20.09.2018
Ostatnia aktualizacja: Milena Stemplewska-Zawierucha
Data aktualizacji: 20.09.2018 12:40:59