Szkolenie strażników PSŁ w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu.

Szkolenie strażników PSŁ  w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu.

Wielkopolscy Strażnicy Państwowej Straży Łowieckiej    na co dzień wykonują swoje zadania w terenie, spędzając wiele godzin na kierowaniu pojazdami służbowymi w różnych warunkach  terenowych, ale również i pogodowych.  W związku z czym aby  udoskonalić  umiejętności  pracowników PSŁ w zakresie  jazdy w niekorzystnych warunkach, Piotr Mazur  Komendant Wojewódzki PSŁ przy pomocy Automobilklub – Wielkopolska zorganizował  szkolenie   w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy – Wojewódzkiego Ośrodka Ruch Drogowego w Kaliszu  z zakresu doskonalenia  techniki jazdy w warunkach specjalnych. 

Szkolenie przeprowadzono  w dwóch etapach rozpoczynając  od teorii, którą przedstawił Pan Maciej Bednik specjalista do spraw bezpieczeństwa ruch drogowego. Funkcjonariusze mieli okazję poznać  przyczyny oraz statystyki wypadków drogowych w Polsce  podzielone  na województwa oraz zapoznać się  ze zmianami przepisów w ruchu drogowym. Cześć druga praktyczna przeprowadzona została przez Pana Macieja Bednika specjalistę do spraw bezpieczeństwa ruch drogowego oraz Pana Karola Gepperta instruktora doskonalenia techniki jazdy  WORD Kalisz na jednym z modułów szkoleniowych ODTJ Kalisz - płycie poślizgowej prostokątnej wyposażonej w urządzenie destabilizujące tor jazdy tzw. „szarpak”, kurtyny wodne oraz  właściwą   infrastrukturę  związaną ze strefami bezpieczeństwa.

Każdy  z funkcjonariuszy  PSŁ  pod czujnym okiem instruktorów  miał okazję sprawdzić oraz doskonalić swoje umiejętności techniki jazdy pojazdami PSŁ. Ćwiczenia praktyczne, z którymi zmagali się uczestnicy szkolenia to m.in.:

-  Zajecie prawidłowej pozycji za kierownicą przygotowanie do jazdy, martwe pola w pojeździe, test linii, tzw. Kreska,

-  Hamowanie awaryjne na wprost z użyciem systemu ABS,

-  Hamowanie awaryjne z użyciem systemu ABS z ominięciem przeszkody i użyciem kurtyn wodnych,

-  Zjawisko poślizgu podsterownego – ćwiczenia właściwego zachowania w celu bezpiecznego opanowania pojazdu,

-  Wychodzenie z poślizgu nadsterownego z wykorzystaniem urządzenia destabilizującego tor jazdy „szarpak”,

Szkolenie doskonalenia techniki jazdy przyniosło funkcjonariuszom PSŁ wiele wrażeń oraz emocji sięgających zenitu. Nie należało również do najłatwiejszych, ale umiejętności, które  mogliśmy pozyskać są bezcenne.

Pan Piotr Mazur Komendant Wojewódzki PSŁ wraz z wszystkimi kursantami składa podziękowania  Panu Sławomirowi  Chrzanowskiemu Dyrektorowi  WORD w Kaliszu  za możliwość  zorganizowania  szkolenia w powyższym zakresie  w tak nowoczesnym obiekcie ODTJ – WORD Kalisz oraz Panu Bartoszowi  Bielińskiemu Prezesowi  Automobilklub Wielkopolska za pomoc w organizacj szkolenia. 

https://www.aw.poznan.pl/#

Autor: Milena Stemplewska-Zawierucha
Data utworzenia: 28.05.2021
Ostatnia aktualizacja: Milena Stemplewska-Zawierucha
Data aktualizacji: 23.02.2022 07:31:02