Narada Straży Leśnych - RDLP w Poznaniu

    Leśny Ośrodek Szkolenia w Puszczykowie to miejsce tegorocznej  czerwcowej narady Posterunków Straży Leśnych podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Na  zaproszenie Dyrektora RDLP Poznań, uczestniczył również w  naradzie Pan Piotr Mazur Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Łowieckiej w Poznaniu. Pan Jan Banacki Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu  przywitał wszystkich gości  i uczestników narady oraz  podsumował dwa lata  działalności podległych jednostek. Szczególne podziękowania  za wzorową współpracę na rzecz ochrony środowiska  leśnego poprzez  zwalczanie kłusownictwa  i szkodnictwa łowieckiego, przyrodniczego oraz  leśnego  skierował  do Pana Piotra Mazura KW PSŁ  w Poznaniu. Podziękowania przekazał również dla Funkcjonariuszy Wielkopolskiej Policji którzy z zaangażowaniem  udzielali wsparcia w organizowanych akcjach na terenie zarządzanych lasów. Statystyki dotyczące  zakresu działań  Straży Leśnej  i innych służb przedstawił Pan Hubert Wojciechowski  Inspektor Straży Leśnych z RDLP w Poznaniu.

Pan Piotr Mazur  KW PSŁ przekazał na ręce  Pana Jana Banackiego  Dyrektora RDLP w Poznaniu  oraz Pana Huberta Wojciechowskiego  - Inspektora  Straży Leśnej serdeczne podziękowania za przeprowadzenie  wspólnego szkolenia strzeleckiego oraz za wzorowo przeprowadzone wspólnie działania  mające wspólny cel  - ochronę przyrody oraz zachowanie ciągłości zasobów  przyrodniczych dla przyszłych pokoleń.

https://www.poznan.lasy.gov.pl/

Autor: Milena Stemplewska-Zawierucha
Data utworzenia: 09.07.2021
Ostatnia aktualizacja: Milena Stemplewska-Zawierucha
Data aktualizacji: 23.02.2022 07:19:31