Kryptonim "Wilk"

       Kryptonim "WILK" to hasło pod którym 22 marca 2023 roku odbyły się wzmożone działania prewencyjne Państwowej Straży Łowieckiej w Poznaniu, na terenie powiatów gnieźnieńskiego, wrzesińskiego, obornickiego, wągrowieckiego i poznańskiego. Podczas wzmożonych działań współpracę podjęto z Lasami Państwowymi - Strażami Leśnymi Nadleśnictw Łopuchówko, Gniezno, Oborniki, Durowo. Działania również wspomógł Posterunek Państwowej Straży Rybackiej w Pobiedziskach oraz Komisariat Wodny Policji w Poznaniu. Podczas odprawy gościnnie w Nadleśnictwie Łopuchówko przywitał służby oraz otworzył wzmożone działania Pan Tomasz Markiewicz Nadleśniczy Nadleśnictwa Łopuchówko, odprawę roboczą służb przeprowadził Pan Maciej Woźniak Komendant Posterunku PSŁ w Poznaniu. Odprawę dotyczącą zasad bezpieczeństwa oraz posługiwania się środkami przymusu bezpośredniego oraz broni palnej przeprowadził Pan Artur Karasiński Komendant Wojewódzki PSŁ w Poznaniu. Głównym celem tych działań przede wszystkim była ochrona zwierzyny, zwalczanie przestępstw i wykroczeń z zakresu łowiectwa, szkodnictwa leśnego i rybackiego. Jednocześnie priorytetem tych działa było również bezpieczeństwo osób które korzystają z terenów leśnych turystycznie i rekreacyjnie.

Autor: Milena Stemplewska-Zawierucha
Data utworzenia: 30.03.2023
Ostatnia aktualizacja: Milena Stemplewska-Zawierucha
Data aktualizacji: 30.03.2023 07:41:30