Gala finałowa konkursu "Uroki wielkopolskiej wsi"

          15 czerwca w Wielkopolskim  Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu,  odbyła się uroczysta gala finałowa konkursu fotograficznego pt. „Uroki Wielkopolskiej wsi„ organizowanego przez Państwową Straż Łowiecką w Poznaniu, pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego Michała Zielińskiego. Wojewodę Wielkopolski  reprezentowała II Wicewojewoda Wielkopolski Beata Maszewska  wraz z Komendantem Wojewódzkim  Państwowej Straży Łowieckiej w Poznaniu  Piotrem Mazurem. Wśród znamienitych gości  gali znaleźli się  Wielkopolski Wicekurator Oświaty  Zbigniew Talaga, Wójt Gminy Olszówka Włodzimierz Fraszczyk, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Głębokiem  Katarzyna Górnik  wraz z zespołem wielopokoleniowym „Kwiaty i kwiatuszki jesieni” oraz pracownicy Wielkopolskiej Państwowej  Straży Łowieckiej w Poznaniu. Najważniejszymi jednak gośćmi całej uroczystości  były dzieci – laureaci oraz  wyróżnieni wraz z rodzicami, opiekunami oraz wychowawcami. Całą uroczystość poprowadził rzecznik medialny Państwowej Straży Łowieckiej w Poznaniu Milena Stemplewska-Zawierucha.

Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński przekazał list gratulacyjny w, którym skierował słowa uznania:

„Dla uczestników, a także  dla wszystkich  poznających  opublikowane prace , fotografie mogą stać się  dobrym punktem  wyjścia  do samodzielnego, dalszego poznawania  Wielkopolski. Możemy je z dumą pokazywać , bo mają moc przyciągania ludzi aktywnych , poszukujących   inspiracji artystycznych i tych, potrzebujących  spokoju i odpoczynku”

  Podczas gali  nagrody  laureatom konkursu  wręczyła II Wicewojewoda Wielkopolski Beata Maszewska    wraz z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Łowieckiej w Poznaniu Piotrem Mazurem oraz Wicekuratorem Oświaty  Zbigniewem Talagą.   

 Przewidzianą główną nagrodą  w konkursie było wyłonienie trzynastu prac fotograficznych, które upiększyły kalendarz Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu  na rok 2022. W związku z tym, że konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem,  wpłynęło 900 prac konkursowych, powołana komisja wyróżniła jeszcze trzydzieści fotografii, które również zostały nagrodzone.

Całą uroczystość uświetnił  występ zespołu wielopokoleniowego  „Kwiaty i kwiatuszki jesieni” przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Głębokiem.  Zespół uhonorował Panią Wojewodę Wielkopolski  Beatę Maszewską , Komendanta Państwowej Straży Łowieckiej w Poznaniu Piotra Mazura, Wicekuratora Oświaty Zbigniewa Talagę  oraz rzecznika medialnego PSŁ Milenę Stemplewską-Zawieruchę  „Pamiątkowymi Aniołami”, które zostały wykonane przez  uczniów i nauczycieli szkoły.

Była to już trzecia edycja konkursu, który ma na celu zaszczepienie w uczniach chęci poznawania polskiej przyrody i architektury. Czasem łąki, pola a czasem zwierzęta, zwracają uwagę swoim pięknem, bezcenną wartością, a niekiedy interesującym, nietuzinkowym wyobrażeniem. Musimy jednak pamiętać, że wieś to również, a może przede wszystkim jej mieszkańcy. To ludzie, którzy na co dzień zmagają się z trudnościami prowadzenia gospodarstwa, to radość pracujących w rolnictwie - malujących  pejzaże,  które  nasze wielkopolskie dzieci  potrafią zauważyć i utrwalić na zdjęciach.

Autor: Milena Stemplewska-Zawierucha
Data utworzenia: 21.06.2022
Ostatnia aktualizacja: Milena Stemplewska-Zawierucha
Data aktualizacji: 21.06.2022 08:59:13