Finał konkursu fotograficznego Wojewody Wielkopolskiego pt. ”Wielkopolska w dziecięcym obiektywie”

W dniu 5 marca 2021 roku w Szkole Podstawowej im. św. S. Kostki w Łubiance   odbyło się uroczyste  uhonorowanie pamiątkowymi dyplomami  oraz książkami laureatów konkursu Wojewody Wielkopolskiego pt. „Wielkopolska w dziecięcym obiektywie”. Dyplomy laureatom w imieniu Wojewody Wielkopolskiego Pana Michała Zielińskiego wręczył Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Łowieckiej Pan Piotr Mazur oraz rzecznik medialny PSŁ Pani Milena Stemplewska – Zawierucha wraz z Wójtem Gminy Olszówka Panem Włodzimierzem Fraszczykiem. Gratulację oraz słowa podziękowania Wojewoda Wielkopolski skierował również dla Pani Anny Marciniak – Dyrektora placówki oraz wychowawcy Pana Waldemara Jurczyka.

Należy przypomnieć że najciekawsze 13 zdjęć  wykonanych przez uczniów tej Szkoły  zostały opublikowane w kalendarzu na rok 2021 Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Wszystkie prace zachwyciły  pięknem wielkopolskiej przyrody oraz obiektami architektonicznym które zostały przedstawione w ciekawy  i pomysłowy sposób.

Autor: Milena Stemplewska-Zawierucha
Data utworzenia: 22.03.2021
Ostatnia aktualizacja: Milena Stemplewska-Zawierucha
Data aktualizacji: 23.02.2022 07:39:36