Działania terenowe ze Strażą Leśną

Wspólne działania łączone ze Strażami Leśnym to ważny aspekt naszej działalności prewencyjnej. Posterunek Państwowej Straży Łowieckiej w Lesznie oraz Posterunki Straży Leśnych Nadleśnictw Piaski i Góra Śląska przeprowadziły wspólne działania łączone podczas których ujawnili popełnione wykroczenia przez kierowcę busa na terenach leśnych. Kierowca ten naruszył przepisy kodeksu wykroczeń za które funkcjonariusze ukarali ww mandatami karnym na łączną kwotę w wysokości 2,000 zł.

Autor: Milena Stemplewska-Zawierucha
Data utworzenia: 15.03.2023
Ostatnia aktualizacja: Milena Stemplewska-Zawierucha
Data aktualizacji: 15.03.2023 12:30:20