Działania prewencyjne Państwowej Straży Łowieckiej w Poznaniu.

    Terenowe Posterunki  PSŁ  w Koninie, Kaliszu, Lesznie, Poznaniu oraz  Pile prowadzą „Jesienne” wzmożone działania prewencyjno-patrolowe  na terenie obwodów łowieckich  leżących w granicach województwa wielkopolskiego. Działania te wspierane są  przez takie służby jak  Policję, Straż Leśną oraz Państwową Straż Rybacką. Tereny położone  w obwodach  łowieckich przylegające do granic województwa zostały  objęte działaniami łączonymi  z  Państwową Strażą Łowiecką  w Łodzi i Bydgoszczy.

    Służby te  mają na celu egzekwowanie przestrzegania obowiązujących przepisów  w trakcie wykonywania polowania oraz poprawnych zachowań podczas pobytu w obszarach leśnych.  

Autor: Milena Stemplewska-Zawierucha
Data utworzenia: 14.10.2021
Ostatnia aktualizacja: Milena Stemplewska-Zawierucha
Data aktualizacji: 23.02.2022 07:15:31