Działania Państwowej Straży Łowieckiej w Poznaniu w walce z pandemią

Koronawirus oraz z walka z nim wpływa na wiele dziedzin naszego życia. Wszyscy uczymy się  jak w nowych warunkach, w czasie pandemii organizować życie oraz pracę. Zmieniają się również nasze priorytety oraz cele – w którym najważniejsze jest ludzkie zdrowie i życie.

My strażnicy Państwowej Straży Łowieckiej w Poznaniu jako formacja podległa Wojewodzie Wielkopolskiemu, również nie pozostajemy obojętni w tak trudnym czasie na podstawowe potrzeby ludzkie w czasie pandemii i czynnie wspieramy walkę z Covid-19 jaką na terenie województwa wielkopolskiego organizuje między innymi Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu.

Już od listopada 2020 roku czasowo zamieniliśmy naszą służbę przyrodzie na służbę ludzkiemu życiu. Codziennie przemierzając różne zakątki naszego województwa transportowaliśmy materiały ochronne przed wirusem takie jak: maseczki, przyłbice, rękawiczki, płyny dezynfekujące, fartuchy dla służby zdrowia która na pierwszej linii frontu walczy z wirusem w szpitalach, DPS-ach, noclegowniach, domach opieki. Pomagaliśmy również przy przyjmowaniu materiałów i urządzeń w trakcie powstawania Szpitala Tymczasowego w Poznaniu, który ma być miejscem dla hospitalizowania osób, które najciężej przechodzą zakażenie koronawirusem ale również będzie miejscem szczepień przeciwko wirusowi. Ten czas, który poświęciliśmy dla ludzi w walce z Covid-19 jest czasem refleksji i nauki, wiemy jednak że nie ma nic ważniejszego niż zdrowie a my jesteśmy wszędzie tam gdzie nas potrzebują.

Autor: Milena Stemplewska-Zawierucha
Data utworzenia: 01.02.2021
Ostatnia aktualizacja: Milena Stemplewska-Zawierucha
Data aktualizacji: 23.02.2022 07:58:01