Akcja "Wieniec"

          Strażnicy Państwowej Straży Łowieckiej w Poznaniu wsparli ogólnopolską Akcję „Wieniec” organizowaną  przez Lasy Państwowe . Posterunki PSŁ razem ze strażnikami Straży Leśnej i Policją  na terenie województwa wielkopolskiego  patrolowali  prewencyjnie lasy, co miało na celu  zapobiegać  nieetycznym przypadkom  poszukiwania zrzutów. Należy przypomnieć że zrzutami nazywamy poroże  zrzucane co rok  przez zwierzęta jeleniowate – sarny, łosie, jelenie. Jednak najbardziej okazałe poroże posiadają  jelenie szlachetne  które na przełomie lutego i marca  pozbywają się poroża. Wiele osób zbiera poroże  dla własnych celów kolekcjonerskich ale znajdują się również też takie osoby które  wytwarzają z tego surowca  wyroby użytkowe na sprzedaż. W związku z czym wielu zbieraczy  aby pozyskać jak najwięcej poroża zachowuje się  nieodpowiedzialnie, celowo z zamierzeniem tropi chmary jeleni używając do tego quadów, płosząc zwierzynę zmuszają ją do ciągłego przemieszczania  oraz ucieczki podczas którego zrzucanie wieńca – poroża następuje w sposób mechaniczny. Należy również podkreślić że w samym zbieraniu poroża nie ma nic złego lub nagannego pod warunkiem że robimy to w sposób  etyczny z głową.

Wspólna akcja służb kontrolnych miała na celu podniesienie świadomości   oraz etyczności zachowań  podczas pobytu w lesie oraz egzekwowania  zachowań zgodnych z przepisami.

Autor: Milena Stemplewska-Zawierucha
Data utworzenia: 04.03.2021
Ostatnia aktualizacja: Milena Stemplewska-Zawierucha
Data aktualizacji: 23.02.2022 07:54:54