Akcja "Majówka 21"

    W dniach od 30 kwietnia do 10 maja 2021 roku  Posterunki Państwowej Straży Łowieckiej w Poznaniu wsparły    Akcję   „Majówka 21”  zarządzoną przez  Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu,  prowadzoną przez Straże Leśne  Nadleśnictw  położonych na terenie RDLP w Poznaniu.  Akcja „Majówka 21”  została zrealizowana  poprzez działania  kontrolno-prewencyjne, ale w szczególności  miała na celu  egzekwowanie  od osób  przebywających  na terenach leśnych  zachowań  zgodnych  z obowiązującymi przepisami w zakresie  szkodnictwa przyrodniczego i leśnego -  tzw. bezprawnego korzystania z lasu.

                        Pamiętajmy - wypoczynek w lesie TAK, zachowanie wbrew obowiązujących przepisów  z korzystnia

                                                                     z zasobów  leśnych   STOP .

 

Autor: Milena Stemplewska-Zawierucha
Data utworzenia: 14.05.2021
Ostatnia aktualizacja: Milena Stemplewska-Zawierucha
Data aktualizacji: 14.05.2021 07:16:35