Szkolenie z Prawa Łowieckiego w Nadleśnictwie Antonin

        Na terenie Nadleśnictwa Antonin w dniu 10 kwietnia 2018 roku, strażnik Artur Karasiński z Posterunku Państwowej Straży Łowieckiej w Kaliszu przeprowadził szkolenie dla leśników Nadleśnictwa Antonin i funkcjonariuszy Policji z Komisariatów w Odolanowie, Sośnie i Przygodzicach. Szkolenie dotyczyło przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo Łowieckie oraz z wydanych do ustawy Rozporządzeń Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz, uprawnień do wykonywania polowania oraz ewidencji skupu zwierzyny żywej, tusz zwierzyny i ich części. Strażnik szczegółowo omówił zasady wykonywania polowania indywidualnego i zbiorowego oraz wyszczególnił jakie dokumenty powinien mieć myśliwy podczas wykonywania polowania.

Autor: Milena Stemplewska-Zawierucha
Data utworzenia: 27.04.2018
Ostatnia aktualizacja: Milena Stemplewska-Zawierucha
Data aktualizacji: 27.04.2018 12:03:00