Szkolenie specjalistyczne strażników PSŁ

    Dwudziestego piątego marca 2021 roku  w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu,  zostało zorganizowane przez Piotra Mazura Komendanta  Wojewódzkiego Państwowej Straży Łowieckie  w Poznaniu  szkolenie dla strażników Wielkopolskiej Państwowej Straży Łowieckiej. W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele  Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Pani nadkomisarz Katarzyna Krüger - z Sekcji Nadzoru WDŚ KWP w Poznaniu, przedstawiła prawidłowy sposób prowadzenia postępowań sprawdzających i przygotowawczych  które na co dzień są prowadzone przez naszą formację.

Pan asp. szt. Sebastian Dropiński – Wojewódzki Koordynator do spraw Techniki Kryminalistycznej, omówił sposób zabezpieczania i oględziny miejsca zdarzenia oraz najnowocześniejsze  możliwości kryminalistyczne w ujawnieniu i badaniu śladów.

Wymiana doświadczeń strażników Państwowej Straży Łowieckiej oraz funkcjonariuszy Policji  w znacznym stopniu udoskonala  oraz poprawia skuteczność  w zwalczaniu przestępstw  łowieckich, a poprzez wspólne służby  na terenie obwodów łowieckich  zwiększa ich wykrywalność.

Autor: Milena Stemplewska-Zawierucha
Data utworzenia: 13.04.2021
Ostatnia aktualizacja: Milena Stemplewska-Zawierucha
Data aktualizacji: 13.04.2021 12:11:19