Szkolenie dla funkcjonariuszy Policji

      Trzynastego października 2021 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Ostrzeszowie  odbyło  się szkolenie  z ustawy Prawo łowieckie oraz aktów wykonawczych, przeprowadzone przez Artura Karasińskiego pracownika Posterunku Państwowej Straży Łowieckiej w Kaliszu.   Prelegent omówił   oraz zaprezentował funkcjonariuszom Policji  wymaganą dokumentację którą zobowiązany jest myśliwy mieć przy sobie podczas wykonywania polowania indywidualnego i zbiorowego. Scharakteryzował również wykroczenia  i przestępstwa  wynikające z ustawy Prawa łowieckiego oraz grożące za nie sankcje.  Przedstawił również  sposób prawidłowego transportu broni palnej  do celów łowieckich na terenie obwodów łowieckich i po za jego terenem wynikające z ustawy o broni i amunicji.   Strażnik Państwowej Straży Łowieckiej  na koniec szkolenia omówił   "Rozporządzenie w sprawie  szczegółowych warunków wykonywania polowania  i znakowania tusz" oraz scharakteryzował jego częste przypadki naruszeń.

 

Autor: Milena Stemplewska-Zawierucha
Data utworzenia: 14.12.2021
Ostatnia aktualizacja: Milena Stemplewska-Zawierucha
Data aktualizacji: 14.12.2021 07:51:35