Zajęcia pożarnicze w Domu Dziecka w Kaliszu

Dwudziestego stycznia 2020 roku Artur Karasiński starszy strażnik z Posterunku Państwowej Straży Łowieckiej w Kaliszu wraz z przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej w Piwonicach,  przeprowadzili działania edukacyjno-przyrodnicze  z tematyki pożarniczej  w Domu Dziecka w Kaliszu.  Wychowankowie mieli okazję dowiedzieć się jak postępować  w razie pożaru w lesie, wspólnie  omówili również negatywny wpływ  wypalania  traw na łąkach i nieużytkach rolnych na środowisko . Ponadto strażacy zaprezentowali umundurowanie i wyposażenie w trakcie którym omawiali formy gaszenia pożarów, umożliwiając ich przymierzenie uczestnikom prelekcji. Pogadanka przebiegała w miłej atmosferze a na zakończenie wychowankowie zostali poczęstowani słodyczami przywiezionymi przez strażaków z OSP Piwonice.

Autor: Milena Stemplewska-Zawierucha
Data utworzenia: 11.02.2020
Ostatnia aktualizacja: Milena Stemplewska-Zawierucha
Data aktualizacji: 11.02.2020 11:42:23