Dla dzieci i młodzieży

          Dziewiątego września  2019 roku „Kółko  Przyrodnicze”  wychowanków Domu Dziecka w Kaliszu   wzięło udział w zajęciach edukacyjnych  pt.

W dniu czternastego czerwca 2019 roku  starszy strażnik PSŁ Milena Stemplewska – Zawierucha z Posterunku PSŁ w Koninie wraz  z  inspektorem Straży Gminnej Marcinem Michlickim  przeprowadzili pogadankę przyrodniczą dla dzieci  ze Szkoły Podstawowej w  Paprotni.  Strażnik PSŁ przedstawił  rodzinne

  Na zakończenie współpracy przyrodniczo – leśnej  w  roku szkolnym 2018/2019 Państwowa Straż Łowiecka  wraz ze Szkołą Podstawową  im. św. St. Kostki w Łubiance  w dniu siódmego czerwca  zorganizowała między klasowy  konkurs plastyczny pt. ” Las – widziany oczami plastyka”.

„Bezpieczne wakacje  w lesie i nad wodą”  to kolejny temat edukacji  przyrodniczo-leśnej Państwowej Straż Łowieckiej do której zaproszono  Posterunek Państwowej Straży Rybackiej w Koninie.

Drugiego czerwca 2019 roku starszy strażnik PSŁ Artur Karsiński   z Posterunku Państwowej Straży Łowieckiej w Kaliszu wziął udział w Rodzinnym Festynie organizowanym przez mieszkańców Sołectw Fabianów, Ociąż, Kwiatków  oraz Koła Gospodyń położonych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

W dniu 11.05.2019r. strażnik  łowiecki  PSŁ Artur Karasiński z Posterunku PSŁ w Kaliszu  zorganizował wyjście do Parku Miejskiego w Kaliszu na zajęcia edukacyjne z Kółkiem Przyrodniczym z Domu Dziecka w Kaliszu.

Państwowa Straż Łowiecka, Posterunek PSŁ w Koninie zorganizował w Szkole Podstawowej im. Mari Koszutskiej w Kadzidłowej  „Dzień Ziemi”.   Ogólnopolskim tegorocznym  hasłem obchodów  „Dnia Ziemi”  było „ ochrona gatunków zwierząt  zagrożonych wyginięciem”.

W ramach edukacji przyrodniczo-leśnej  straszy strażnik PSŁ Milena Stemplewska-Zawierucha odwiedziła przedszkolaków i uczniów Szkoły Podstawowej im. Mari Koszutskiej w Głębokiem. Tematem wiodącym naszych zajęć  było zagrożenie pożarowe w lasach.

       W dniu 14 marca  2019 roku  starszy strażnik PSŁ Milena Stemplewska - Zawierucha z Wielkopolskiej Państwowej Straży Łowieckiej w ramach realizowanej dla dzieci i młodzieży edukacji przyrodniczej przeprowadziła zajęcia plastyczne dla uczniów i przedszkolaków  Szkoły Podst

Strony

Subskrybuj Dla dzieci i młodzieży