Edukacja przyrodnicza Państwowej Straży Łowieckiej ze Strażą Miejską w Kaliszu

   W dniu 23 listopada 2018 roku, w ramach prowadzonego „Kółka Przyrodniczego”, strażnik PSŁ Artur Karasiński z Posterunku PSŁ w Kaliszu oraz Pani  inspektor Agata Dybioch ze Straży Miejskiej w Kaliszu przeprowadzili pogadankę na temat „Przyjaciel Pies” dla dzieci z  Domu Dziecka w Kaliszu. Podczas zajęć dzieci mogły nauczyć się właściwego zachowania oraz stosunku do zwierząt. Ponadto uczulono słuchaczy  na obowiązki jakie wiążą się z posiadaniem czworonoga. Dokonano również projekcji filmu dotyczącego zachowania się podczas kontaktu z agresywnym psem. Na zakończenie zajęć zostały przekazane dzieciom odblaski oraz książki edukacyjne.

Autor: Milena Stemplewska-Zawierucha
Data utworzenia: 04.12.2018
Ostatnia aktualizacja: Milena Stemplewska-Zawierucha
Data aktualizacji: 05.04.2022 11:24:12