Dla dzieci i młodzieży

     W dniu czwartego czerwca 2018 roku starszy strażnik PSŁ Milena Stemplewska - Zawierucha wraz z strażnikami  Państwowej Straży Rybackiej Danielem Matulewiczem, Kryspinem Lewandowskim oraz   Arturem Zamojcin  z Posterunku PSR w Koninie  zorganizowali spotkanie edukacyjne dla dzieci z  Przedszk

       Na zaproszenie Zespołu Szkół Technicznych Diecezji Kaliskiej i Fundacji Polskim Dzieciom Dom Dziecka w Kaliszu, Państwowa Straż Łowiecka - Posterunek PSŁ w Kaliszu i Koninie wziął udział w Pikniku Rodzinnym, który odbył się w dniu 02.06.2018 r.

           Nie wszyscy wiedzą, że Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Karszewie już od szesnastu lat bierze aktywny udział w działaniach na rzecz ochrony bociana białego. Koordynatorem projektu „Bocian” i organizatorem festynu z okazji Dnia Bociana jest p.

     W dniu 24 maja 2018 roku starszy strażnik PSŁ Milena Stemplewska-Zawierucha z Posterunku PSŁ w Koninie  przeprowadziła pogadankę w Szkole Podstawowej Im. Jana Pawła II w Dąbiu.

       W dniu 15 maja 2018 roku przedszkolaki  z   grupy  „Wędrowcy” z Przedszkola  „Promyczek” w Poznaniu  odbyli „Kurs Przyjaciela Zwierząt i Lasu„.

       W dniu 7 maja 2018 roku  starszy strażnik PSŁ Milena Stemplewska - Zawierucha z Wielkopolskiej Państwowej Straży Łowieckiej w ramach realizowanej dla dzieci i młodzieży edukacji przyrodniczej przeprowadziła prelekcję dla uczniów Szkoły Podstawowej  im.

            Dwudziestego  kwietnia 2018 roku w Szkole Podstawowej  nr 2 im.  Białych Górników w Kłodawie podczas obchodów „Dnia Ziemi” odbył się  konkurs między klasowy „EKO-przyrodnik”  z Państwową Strażą Łowiecką .  Konkurs  cieszył się dużym zainteresowaniem wśród dzieci.

     Strażnicy Posterunku Państwowej Straży Łowieckiej z Piły w dniu 10 kwietnia 2018 roku w Przedszkolu nr 13 w Pile przeprowadzili pogadankę przyrodniczą.

      W dniu 26.03.2018 r.  starszy strażnik PSŁ Milena Stemplewska-Zawierucha w ramach realizowanej dla dzieci i młodzieży edukacji przyrodniczej przeprowadziła prelekcję dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie.

Strony

Subskrybuj Dla dzieci i młodzieży