Dla dzieci i młodzieży

         W  dniu  17 października 2018 roku starszy strażnik PSŁ Milena Stemplewska-Zawierucha z Posterunku Państwowej Straży Łowieckiej w Koninie   przeprowadziła  zajęcia edukacyjno-przyrodnicze dla Przedszkolaków Punktu Przedszkolnego w Głębokiem.

     W dniu 22 czerwca 2018 roku starszy strażnik łowiecki PSŁ Milena Stemplewska-Zawierucha na zaproszenie Pani Bożeny Wybrańskiej Dyrektora Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Dąbiu wziął udział w uroczystości Zakończenia Roku Szkolnego.

            Piętnastego czerwca 2018 roku w Szkole Podstawowej im.  Stanisława Mikołajczyka w Karszewie odbył się  między klasowy Konkurs Przyrodniczo-Plastyczny  z Państwową Strażą Łowiecką.  Konkurs  cieszył się dużym zainteresowaniem wśród dzieci.

     W dniu czwartego czerwca 2018 roku starszy strażnik PSŁ Milena Stemplewska - Zawierucha wraz z strażnikami  Państwowej Straży Rybackiej Danielem Matulewiczem, Kryspinem Lewandowskim oraz   Arturem Zamojcin  z Posterunku PSR w Koninie  zorganizowali spotkanie edukacyjne dla dzieci z  Przedszk

       Na zaproszenie Zespołu Szkół Technicznych Diecezji Kaliskiej i Fundacji Polskim Dzieciom Dom Dziecka w Kaliszu, Państwowa Straż Łowiecka - Posterunek PSŁ w Kaliszu i Koninie wziął udział w Pikniku Rodzinnym, który odbył się w dniu 02.06.2018 r.

           Nie wszyscy wiedzą, że Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Karszewie już od szesnastu lat bierze aktywny udział w działaniach na rzecz ochrony bociana białego. Koordynatorem projektu „Bocian” i organizatorem festynu z okazji Dnia Bociana jest p.

     W dniu 24 maja 2018 roku starszy strażnik PSŁ Milena Stemplewska-Zawierucha z Posterunku PSŁ w Koninie  przeprowadziła pogadankę w Szkole Podstawowej Im. Jana Pawła II w Dąbiu.

       W dniu 15 maja 2018 roku przedszkolaki  z   grupy  „Wędrowcy” z Przedszkola  „Promyczek” w Poznaniu  odbyli „Kurs Przyjaciela Zwierząt i Lasu„.

       W dniu 7 maja 2018 roku  starszy strażnik PSŁ Milena Stemplewska - Zawierucha z Wielkopolskiej Państwowej Straży Łowieckiej w ramach realizowanej dla dzieci i młodzieży edukacji przyrodniczej przeprowadziła prelekcję dla uczniów Szkoły Podstawowej  im.

Strony

Subskrybuj Dla dzieci i młodzieży