Dla dzieci i młodzieży

 W dniu siedemnastego października  cztero i pięciolatki  z grupy przedszkolnej Szkoły Podstawowej     w Głębokiem  poznali „Tajemnice jesiennej Brzozy”.

  Przedszkolaki ze  Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Karszewie w   świątecznej atmosferze „Dnia spadającego liścia” przywitały Panią Jesień która zawitała do nas  23 września.

          Dziewiątego września  2019 roku „Kółko  Przyrodnicze”  wychowanków Domu Dziecka w Kaliszu   wzięło udział w zajęciach edukacyjnych  pt.

W dniu czternastego czerwca 2019 roku  starszy strażnik PSŁ Milena Stemplewska – Zawierucha z Posterunku PSŁ w Koninie wraz  z  inspektorem Straży Gminnej Marcinem Michlickim  przeprowadzili pogadankę przyrodniczą dla dzieci  ze Szkoły Podstawowej w  Paprotni.  Strażnik PSŁ przedstawił  rodzinne

  Na zakończenie współpracy przyrodniczo – leśnej  w  roku szkolnym 2018/2019 Państwowa Straż Łowiecka  wraz ze Szkołą Podstawową  im. św. St. Kostki w Łubiance  w dniu siódmego czerwca  zorganizowała między klasowy  konkurs plastyczny pt. ” Las – widziany oczami plastyka”.

„Bezpieczne wakacje  w lesie i nad wodą”  to kolejny temat edukacji  przyrodniczo-leśnej Państwowej Straż Łowieckiej do której zaproszono  Posterunek Państwowej Straży Rybackiej w Koninie.

Drugiego czerwca 2019 roku starszy strażnik PSŁ Artur Karsiński   z Posterunku Państwowej Straży Łowieckiej w Kaliszu wziął udział w Rodzinnym Festynie organizowanym przez mieszkańców Sołectw Fabianów, Ociąż, Kwiatków  oraz Koła Gospodyń położonych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

W dniu 11.05.2019r. strażnik  łowiecki  PSŁ Artur Karasiński z Posterunku PSŁ w Kaliszu  zorganizował wyjście do Parku Miejskiego w Kaliszu na zajęcia edukacyjne z Kółkiem Przyrodniczym z Domu Dziecka w Kaliszu.

Państwowa Straż Łowiecka, Posterunek PSŁ w Koninie zorganizował w Szkole Podstawowej im. Mari Koszutskiej w Kadzidłowej  „Dzień Ziemi”.   Ogólnopolskim tegorocznym  hasłem obchodów  „Dnia Ziemi”  było „ ochrona gatunków zwierząt  zagrożonych wyginięciem”.

Strony

Subskrybuj Dla dzieci i młodzieży