Kontakt

Państwowa Straż Łowiecka
e-mail: kwpsl@poznan.uw.gov.pl
 

Krzysztof Poczekaj - Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Łowieckiej
Delegatura WUW w Lesznie
Plac Kościuszki 4, p. 138
tel: 65 511 82 30
kom.: 693 302 264
e-mail: kwpsl@poznan.uw.gov.pl

 

Posterunek Państwowej Straży Łowieckiej w Kaliszu
Delegatura WUW w Kaliszu
Kolegialna 4 p. 153, 152

Krzysztof Waliś - Komendant Posterunku Państwowej Straży Łowieckiej
tel.: 62 760 83 24
fax: 62 760 83 55
kom.: 693 306 004
e-mail: kwalis@poznan.uw.gov.pl

Artur Karasiński - Strażnik Państwowej Straży Łowieckiej
tel.: 62 760 83 53
fax: 62 760 83 55
kom.: 601 749 602
e-mail: akarasinski@poznan.uw.gov.pl

Posterunek Państwowej Straży Łowieckiej w Koninie
Delegatura WUW w Koninie
Aleje 1 Maja 7 p. 302, 303

Mirosław Welke - Komendant Posterunku Państwowej Straży Łowieckiej
tel. 63 247 77 04
tel./ fax 63 247 77 27
kom.: 734 129 453
e-mail: mwelke@poznan.uw.gov.pl

Milena Stemplewska-Zawierucha - Starszy Strażnik Państwowej Straży Łowieckiej
tel./ fax 63 247 77 27
kom. 661 959 851
e-mail: mstemplewska@poznan.uw.gov.pl

Posterunek Państwowej Straży Łowieckiej w Lesznie
Delegatura WUW w  Lesznie
Plac Kościuszki 4, p. 131, 132

Konrad Szawaryn - Komendant Posterunku Państwowej Straży Łowieckiej
tel./fax: 65 511 82 10
kom.: 784 507 987
 

Posterunek Państwowej Straży Łowieckiej w Pile
Niepodległości 33/35, p. 137, 138

Maciej Maternowski - Komendant Posterunku Państwowej Straży Łowieckiej
tel.: 67 211 89 32
fax: 67 212 61 22
kom.: 609 470 124
e-mail: mmaternowski@poznan.uw.gov.pl 

Piotr Sawiński - Strażnik Państwowej Straży Łowieckiej
tel.:67 211 89 33
kom.: 691 978 954
e-mail: psawinski@poznan.uw.gov.pl

Posterunek Państwowej Straży Łowieckiej w Poznaniu
Niepodległości 16/18, p. 112 budynek D
Maciej Woźniak - Komendant Posterunku Państwowej Straży Łowieckiej
tel.: 61 854 19 38
kom. 608 541 129
e-mail: m.wozniak@poznan.uw.gov.pl

Autor: Milena Stemplewska-Zawierucha
Data utworzenia: 17.11.2017
Ostatnia aktualizacja: Milena Stemplewska-Zawierucha
Data aktualizacji: 17.09.2018 11:20:27