Kalendarz polowań

Zwierzę Szczegóły Początek okresu Koniec okresu
jeleń szlachetny byki 21.08 koniec lutego
łanie 01.09 15.01
cielęta 01.09 koniec lutego
jeleń sika byki, łanie, cielęta 01.10 15.01
daniel byki, cielęta 01.09 koniec lutego
łanie 01.09 15.01
muflon tryki 01.10 koniec lutego
owce, jagnięta 01.10 15.01
sarna kozły 11.05 30.09
kozy, koźlęta 01.10 15.01
dzik odyńce, wycinki, przelatki, warchlaki, lochy cały rok
borsuk   01.09 30.11
w obwodach łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew cały rok
tchórze, kuny (leśne i domowe)   01.09 31.03
w obwodach łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew cały rok
lis   01.06 31.03
w obwodach łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach zasiedlenie zająca, bażanta lub kuropatwy cały rok
norka amerykańska, jenot, szop pracz   cały rok
piżmak   11.08 15.04
w rybackich obrębach hodowlanych cały rok
zając szarak, dziki królik   01.11 31.12
w drodze odłowu 01.11 15.01
jarząbek   01.09 30.11
bażant koguty 01.10 koniec lutego
kury (tylko OHZ) 01.10 31.01
kuropatwa   11.09 21.10
w drodze odłowu 11.09 15.01
gęsi zbożowe, białoczelne   01.09 21.12
woj. dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 01.09 31.01
gęsi gęgawy   01.09 21.12
woj. dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 01.09 15.01
kaczki krzyżówki, cyraneczki, głowienki, czernice   15.08 21.12
gołąb grzywacz   15.08 30.11
łyska   15.08 21.12
słonka   01.09 21.12
łoś byki, klępy, łoszaki pod całoroczną ochroną

Jeżeli początek okresu polowań przypada na dzień następny po dniu lub dniach wolnych od pracy, okres ten rozpoczyna sie pierwszego dnia wolnego od pracy.

Autor: Milena Stemplewska-Zawierucha
Data utworzenia: 17.11.2017
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 15.07.2021 07:01:49