Zakończenie Roku Szkolnego 2017/2018 razem z Państwową Strażą Łowiecką.

     W dniu 22 czerwca 2018 roku starszy strażnik łowiecki PSŁ Milena Stemplewska-Zawierucha na zaproszenie Pani Bożeny Wybrańskiej Dyrektora Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Dąbiu wziął udział w uroczystości Zakończenia Roku Szkolnego.

    Uroczystość rozdania świadectw rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru, odśpiewania hymnu państwowego. Następnie głos zabrała pani Dyrektor, która przekazała podziękowania nauczycielom, pracownikom szkoły, Radzie Rodziców i przedstawicielom władz lokalnych za całoroczną pracę i pomoc. Uczniowie otrzymali upragnione cenzurki, nagrody za celujące wyniki w nauce, za osiągnięcia sportowe, stuprocentową frekwencję. Wręczono również podziękowania oraz nadano tytuł „Przyjaciela Szkoły” przedstawicielom różnych instytucji  min. Lasów Państwowych, władz gmin i rodzicom którzy brali czynny udział w życiu szkoły w tym również, Państwowej Straży Łowieckiej, którą reprezentował starszy strażnik Milena Stemplewska-Zawierucha - organizującą różne pogadanki przyrodnicze w szkole. Przedstawiciel Państwowej Straży Łowieckiej w imieniu Komendanta Wojewódzkiego PSŁ starszy strażnik  Milena Stemplewska- Zawierucha podziękowała i wręczyła szklaną statuetkę z „Podziękowaniem za całoroczną współpracę” na ręce Dyrektora szkoły. W tym uroczystym dniu  Państwowa Straż Łowiecka odwiedziła także Szkołę Podstawową im Stanisława Mikołajczyka w Karszewie oraz Szkołę Podstawową im. Białych Górników w Kłodawie gdzie  złożyła życzenia z Okazji Zakończenia Roku Szkolnego i wręczyła podziękowania Dyrektorom Szkół za całoroczną współpracę.

W podziękowaniu za kolejny rok szkolny, życzymy wspaniałych i słonecznych wakacji.

Do zobaczenia we wrześniu!

Autor: Milena Stemplewska-Zawierucha
Data utworzenia: 13.07.2018
Ostatnia aktualizacja: Milena Stemplewska-Zawierucha
Data aktualizacji: 13.07.2018 11:00:44