Zajęcia plenerowe

W dniu 11.05.2019r. strażnik  łowiecki  PSŁ Artur Karasiński z Posterunku PSŁ w Kaliszu  zorganizował wyjście do Parku Miejskiego w Kaliszu na zajęcia edukacyjne z Kółkiem Przyrodniczym z Domu Dziecka w Kaliszu. Podczas plenerowych zajęć zostały omówione zjawiska zachodzące w przyrodzie, adekwatnie do pory roku, jak również życia zgodnego z naturą, ochrona przyrody, oraz otaczającego nas środowiska , życia zwierząt i roślin. Mali kursanci nauczyli się bezpiecznej obserwacji zwierząt żyjących w parku oraz wysłuchali biologii żyjących w bezpośrednim kontakcie z nami zwierząt, takich jak : wiewiórka pospolita, gołąb grzywacz, kaczka krzyżówka, dzięcioł średni, kos zwyczajny,   łyska zwyczajna, żaba wodna,  bogatka zwyczajna, sikora bogatka,  sroka zwyczajna, wróbel zwyczajny. Jednakże jedną z największych atrakcji było zwabienie wiewiórki pospolitej, do niewielkiej odległości przez dzieci uczestniczące w zajęciach, dzięki  czemu dzieci mogły poćwiczyć cierpliwość oraz spostrzegawczość wzrokową.

Autor: Milena Stemplewska-Zawierucha
Data utworzenia: 24.06.2019
Ostatnia aktualizacja: Milena Stemplewska-Zawierucha
Data aktualizacji: 24.06.2019 13:53:15