Rodzinny festyn z łowiectwem

Drugiego czerwca 2019 roku starszy strażnik PSŁ Artur Karsiński   z Posterunku Państwowej Straży Łowieckiej w Kaliszu wziął udział w Rodzinnym Festynie organizowanym przez mieszkańców Sołectw Fabianów, Ociąż, Kwiatków  oraz Koła Gospodyń położonych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Strażnik podczas festynu zorganizował pokaz poroży oraz skór zwierzyny leśnej. Przedstawił  na czym polega praca strażnika łowieckiego oraz zaprezentował oznakowany pojazd służbowy Państwowej Straż Łowieckiej. Strażnik omówił  również zasady zachowani się w lesie, sposoby postępowania  ze zranioną zwierzyną, omówił zagrożenie pożarowe w lesie oraz przypomniał numery alarmowe. Najbardziej aktywni słuchacze  wzięli udział w krótkich konkursach, a prawidłowe odpowiedzi zostały nagrodzone gadżetami z logo PSŁ.

Autor: Milena Stemplewska-Zawierucha
Data utworzenia: 27.06.2019
Ostatnia aktualizacja: Milena Stemplewska-Zawierucha
Data aktualizacji: 27.06.2019 07:50:30