Pierwsze spotkanie z „gwarą łowiecką”.

      Uczniowie   Szkoły Podstawowej nr 5 im. Arkadego Fiedlera w Kole,  uczestniczyli w edukacji przyrodniczo - leśnej  Państwowej Straży Łowieckiej w Poznaniu.  Pierwszoklasiści  wraz z wychowawczynią Małgorzatą Jabłońską  z wielkim zainteresowaniem  oraz zaangażowaniem zapoznali się z podstawowym nazewnictwem gwary łowieckiej. Takie hasła jak omyk, biegi, suknia, wieniec, parostki czy łopaty  to żargon łowiecki który już nie stanowi leśnej tajemnicy dla  kolskich pierwszoklasistów. Na podstawie tablic edukacyjnych  omówiono również  biologię oraz ciekawostki z życia  jeleni, danieli czy saren. Poruszono również temat dokarmiania zwierzyny leśnej oraz zaprezentowano na planszach urządzenia łowieckie służące do zimowego dokarmiania zwierzyny leśnej w lesie i na polach.

Na pamiątkę leśnego spotkania  każdy z uczestników otrzymał książkę pt. „Chronimy środowisko przed zniszczeniem – czyste powietrze dla Wielkopolski”.

          Pożegnaliśmy się pozdrowieniem myśliwskim Darz Bór

Autor: Milena Stemplewska-Zawierucha
Data utworzenia: 30.12.2021
Ostatnia aktualizacja: Milena Stemplewska-Zawierucha
Data aktualizacji: 01.03.2022 07:24:50