Państwowa Straż Łowiecka i Państwowa Straż Rybacka dla przedszkolaków z grup „Wesołe Nutki”, „Żabki”, „Elfy” oraz „Biedronki” ze Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Żychlinie.

    W dniu dwudziestego dziewiątego października 2018 roku starszy strażnik Państwowej Straży Łowieckiej Milena Stemplewska – Zawierucha,  komendant Posterunki PSR Krzysztof Kwiatkowski oraz strażnicy: Daniel Matulewiczem, Kryspin Lewandowski oraz   Arturem Zamojcin  z Posterunku Państwowej Straży Rybackiej  w Koninie  zorganizowali spotkanie edukacyjne dla dzieci z  grup  „Wesołe Nutki”, „Żabki”, „Elfy” oraz „Biedronki”  Przedszkola Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żychlinie. Dwie grupy przedszkolaków miały okazję wysłuchać prelekcji na temat ochrony przyrody  w tym ochrony obwodów łowieckich oraz ochrony akwenów wodnych. Przedszkolakom zaprezentowano trofea zwierzyny łownej w tym poroża jelenia, daniela, saren oraz  trofea rybackie w tym preparowane łby szczupaków i suma.  Omówiono również  z czego składa się uposażenie strażników łowieckich i rybackich podczas  pełnionych służb w terenie oraz przybliżono wykonywany zawód.

Dzieci odwdzięczyły się laurką, gromkimi brawami i słowem DARZ BÓR.

Autor: Milena Stemplewska-Zawierucha
Data utworzenia: 30.11.2018
Ostatnia aktualizacja: Milena Stemplewska-Zawierucha
Data aktualizacji: 30.11.2018 12:40:46