O zwyczajach rodzinnych zwierząt leśnych w Szkole Podstawowej w Paprotni

W dniu czternastego czerwca 2019 roku  starszy strażnik PSŁ Milena Stemplewska – Zawierucha z Posterunku PSŁ w Koninie wraz  z  inspektorem Straży Gminnej Marcinem Michlickim  przeprowadzili pogadankę przyrodniczą dla dzieci  ze Szkoły Podstawowej w  Paprotni.  Strażnik PSŁ przedstawił  rodzinne życie oraz zwyczaje zwierzyny leśnej.  Dużą pomocą w charakterystyce poszczególnych gatunków zwierzyny pomocna była ekspozycja poroży takich gatunków jak jeleń, sarna czy daniel które pomogły uzmysłowić dzieciom różnorodność gatunków. Nauczyli się je rozpoznawać oraz bardzo szybko zapamiętali podstawowe hasła z gwary łowieckiej. Omówiono również zasady  korzystania  z lasu podczas wypoczynku wakacyjnego,  sposób zachowania się podczas burzy i zagubienia się w lesie. Na zakończenie pogadanki każdy ze słuchaczy na pamiątkę spotkania otrzymał kolorowy gadżet z logo PSŁ.

Autor: Milena Stemplewska-Zawierucha
Data utworzenia: 03.07.2019
Ostatnia aktualizacja: Milena Stemplewska-Zawierucha
Data aktualizacji: 03.07.2019 11:02:51