"Muzycznym krokiem w łowiectwo"

Trzeciego grudnia 2018 roku starszy strażnik PSŁ Milena Stemplewska-Zawierucha  z Posterunku PSŁ w Koninie wraz z Romanem Dobieckim Kierownikiem Zespołu Reprezentacyjnego Sygnalistów Myśliwskich „Hubertusy” przy Kole Łowieckim nr 31 „Bażant” w Świnicach Warckich, zorganizowali zajęcia  przyrodniczo-edukacyjne dla  uczniów  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  im Marii Konopnickiej  w Świnicach Warckich  oraz fili tej szkoły w Piaskach. Na podstawie  zaprezentowanych sygnałów myśliwskich przedstawiono słuchaczom znaczenie sygnalistyki  myśliwskiej w łowiectwie. Przedstawiono,  również  biologię zwierząt leśnych  oraz specjalistyczne nazewnictwo w postaci gwary łowieckiej którą posługują się strażnicy  PSŁ oraz myśliwi. Strażnik  PSŁ  na podstawie zasad poszanowania lasu zreferował również  główne zasady  ochrony lasu i przyrody. Spotkanie zakończyło się wspólnymi podziękowaniami oraz wręczeniem dzieciom pamiątkowych upominków ufundowanych przez Państwową Straż Łowiecką  oraz pamiątkowe płyty CD z muzyką myśliwską ufundowane przez Koło Łowieckie nr 31 „Bażant” w Świnicach Warckich.

Autor: Milena Stemplewska-Zawierucha
Data utworzenia: 22.01.2019
Ostatnia aktualizacja: Milena Stemplewska-Zawierucha
Data aktualizacji: 22.01.2019 13:02:25