„Mali Przyrodnicy” z Domu Dziecka w Kaliszu

    W dniu 26 stycznia 2018 roku strażnik Artur Karasiński z Posterunku Państwowej Straży Łowieckiej w Kaliszu w ramach prowadzonego Kółka Przyrodniczego zorganizował zajęcia przyrodnicze dla grupy dzieci z Domu Dziecka w Kaliszu.

 Dzieci w ramach przedstawionej prelekcji zapoznały się z różnymi formami ochrony dzikich zwierząt w Polsce. Strażnik omówił bliżej biologię, formę ochrony oraz oddziaływanie na środowisko takich gatunków zwierząt chronionych jak bóbr europejski, wilk oraz łoś.

 Dzieci miały okazję również zobaczyć eksponat w postaci fragmentu pnia drzewa obgryzionego przez bobra oraz plakaty z eksponatami omawianych zwierząt.

Autor: Milena Stemplewska-Zawierucha
Data utworzenia: 05.03.2018
Ostatnia aktualizacja: Milena Stemplewska-Zawierucha
Data aktualizacji: 05.03.2018 08:29:33