Łowiectwo w Szkole Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Karszewie.

       W dniu 7 maja 2018 roku  starszy strażnik PSŁ Milena Stemplewska - Zawierucha z Wielkopolskiej Państwowej Straży Łowieckiej w ramach realizowanej dla dzieci i młodzieży edukacji przyrodniczej przeprowadziła prelekcję dla uczniów Szkoły Podstawowej  im. Stanisława Mikołajczyka  w Karszewie. Podczas prelekcji omówiono las jako złożony ekosystem w którym żyją i funkcjonują zwierzęta leśne. Wspólnie ze słuchaczami  podczas pogadanki scharakteryzowano   warstwową budowę lasu oraz znaczenie tego ekosystemu w życiu człowieka. Słuchaczom zostały przedstawione również zasady ochrony i gospodarowania zwierzyną łowną.  Na podstawie przedstawionych (trofeów) parostków saren i poroży danieli, jeleni oraz skóry z  lisa,  jenota dzieci mogły również nauczyć się rozpoznawać podstawowe gatunki zwierzyny łownej.

                             

Autor: Milena Stemplewska-Zawierucha
Data utworzenia: 14.05.2018
Ostatnia aktualizacja: Milena Stemplewska-Zawierucha
Data aktualizacji: 14.05.2018 14:42:42