Las to dom zwierząt..........

      W dniu 26.03.2018 r.  starszy strażnik PSŁ Milena Stemplewska-Zawierucha w ramach realizowanej dla dzieci i młodzieży edukacji przyrodniczej przeprowadziła prelekcję dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie. Podczas prelekcji omówiono las jako złożony ekosystem w którym żyją i funkcjonują zwierzęta leśne. Wspólnie ze słuchaczami  podczas pogadanki scharakteryzowano   warstwową budowę lasu oraz znaczenie tego ekosystemu w życiu człowieka. Dzieci i młodzież same w ramach wolnej dyskusji wymienili wszystkie podstawowe zakazy i nakazy jakie obowiązują podczas pobytu w lesie.

      Słuchaczom zostały przedstawione również zasady ochrony i gospodarowania zwierzyną łowną. Na podstawie przedstawionych (trofeów) parostków saren i poroży danieli, jeleni oraz łosi dzieci mogły również nauczyć się rozpoznawać podstawowe gatunki zwierzyny łownej.

Autor: Milena Stemplewska-Zawierucha
Data utworzenia: 17.04.2018
Ostatnia aktualizacja: Milena Stemplewska-Zawierucha
Data aktualizacji: 17.04.2018 07:15:12