Konkurs plastyczny „LAS – widziany oczami plastyka” w Szkole Podstawowej im. św. ST. Kostki w Łubiance.

  Na zakończenie współpracy przyrodniczo – leśnej  w  roku szkolnym 2018/2019 Państwowa Straż Łowiecka  wraz ze Szkołą Podstawową  im. św. St. Kostki w Łubiance  w dniu siódmego czerwca  zorganizowała między klasowy  konkurs plastyczny pt. ” Las – widziany oczami plastyka”. Konkurs był skierowany do uczniów klas I, II, III, IV a  prace wykonane  technikom dowolną  obrazowały  florę i faunę leśną  w taki sposób jak uczniowie odebrali go podczas   wcześniejszych zajęć  edukacyjnych w tej szkole. Komisja jurorska powołana przez  Annę Marciniak - Dyrektora Szkoły  w  składzie :  Agnieszka Jurczyk – wice  dyrektor szkoły; Magdalena Roszak – nauczyciel wspomagający, Elżbieta Andrzejczak -  bibliotekarka oraz starszy strażnik PSŁ Milena Stemplewska- Zawierucha   dokonali burzliwego wyboru najciekawszych prac  poszczególnych klas.   W klasie I, pierwsze miejsce zajęła praca Marty  Dąbrowskiej, drugie miejsce  Karoliny Grabarczyk a trzecie  miejsce Weroniki Grzelak. W klasie II, pierwsze miejsce   zajęła praca Oliwii Binkiewicz, drugie miejsce Dagmary Olczyk oraz trzecie miejsce  Piotra Sarnowskiego.  W klasie III, pierwsze   miejsce  zajęła   praca Mai Zborowskiej, drugie     miejsce  Patryka Kosa a trzecie miejsce Grzegorza Radeckiego. W klasie IV, pierwsze miejsce  zajęła praca Krzysztofa Michnika, drugie miejsce  Juli Kałużnej, a trzecie miejsce  Kariny Trębackiej.  Wszyscy autorzy wyróżnionych prac otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe a pozostali uczestnicy  konkursu  zostali nagrodzeni  pamiątkowymi  gadżetami  z logo PSŁ. Wszystkie nagrody  ufundowane  zostały przez  Państwową Straż Łowiecką przy Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. 

Autor: Milena Stemplewska-Zawierucha
Data utworzenia: 03.07.2019
Ostatnia aktualizacja: Milena Stemplewska-Zawierucha
Data aktualizacji: 01.03.2022 13:31:59