Edukacja przyrodnicza ze Strażą Gminną z Krzymowa.

    W dniu dziewiątego maja 2018 roku starszy str. Milena Stemplewska - Zawierucha z Posterunku PSŁ w Koninie,  kom Maciej Woźniak z  Posterunku PSŁ w Poznaniu oraz Inspektor  Marcin Michlicki  ze Straży Gminnej w Krzymowie przeprowadzili pogadankę przyrodniczą  w  Niepublicznych Szkołach Podstawowych w Borowie i Smólniku. W pogadance zreferowano warstwową budowę lasu, zaprezentowano rekwizyty w postaci poroży zwierzyny łownej oraz przedstawiono zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy  jak również na terenach obwodów łowieckich.

Autor: Milena Stemplewska-Zawierucha
Data utworzenia: 04.06.2018
Ostatnia aktualizacja: Milena Stemplewska-Zawierucha
Data aktualizacji: 04.06.2018 14:54:08