Co w lesie piszczy i nie tylko……..

     Czwartego stycznia 2019 roku Starszy Strażnik PSŁ Milena Stemplewska - Zawierucha z Posterunku Państwowej Straży Łowieckiej w Koninie odwiedziła  Szkołę Podstawową im. Mari Koszutskiej w Głębokiem. Strażnik łowiecki PSŁ przeprowadził pogadankę w dwóch grupach wiekowych.
Na podstawie  przedstawionych trofeów parostków saren i poroży danieli, jeleni oraz skóry z lisa i jenota młodsze  dzieci mogły nauczyć się rozpoznawać podstawowe gatunki zwierzyny łownej oraz poznać ciekawe zwyczaje lisów, jenotów, saren, danieli, jeleni, zajęcy, a nawet wilków.
Starszym uczniom również zostały przedstawione trofea parostków saren i poroży jeleni, ale także zasady ochrony i gospodarowania zwierzyną łowną. Ze strony uczniów padło wiele ciekawych pytań:  Co Pani sądzi o wycince Puszczy Białowieskiej? Dlaczego bocian ma czerwone nogi? Ile wynosi kara za kłusownictwo?  Wszystkie pytania zadawane z ogromną ciekawością ale także ogromnym zainteresowanie przyrodniczym.

W ramach doradztwa zawodowego starsi uczniowie spotykają się z przedstawicielami różnych zawodów, więc spotkanie z przedstawicielem PSŁ było okazją do zadania wielu pytań odnośnie pracy leśnika i strażnika łowieckiego. Strażnik  na podstawie odbytej własnej drodze zawodowej udzielił szczegółowych wyjaśnień dotyczących drogi kształcenia. Spotkanie z pewnością rozbudziło zainteresowanie tematyką przyrodniczą, a na koniec uczniowie odwdzięczyli się gromkimi, długimi brawami oraz pozdrowieniem myśliwskim Darz Bór.

Państwowa Straż Łowiecka składa podziękowania dla Pani Katarzyny Górnik Dyrektorowi Szkoły im. Mari Koszutskiej w Głębokiem za zorganizowanie  zajęć przyrodniczych na rzecz propagowania wiedzy o przyrodzie.

Autor: Milena Stemplewska-Zawierucha
Data utworzenia: 28.01.2019
Ostatnia aktualizacja: Milena Stemplewska-Zawierucha
Data aktualizacji: 02.03.2022 11:51:29