Ciekawostki leśne

    Dwudziestego drugiego listopada  2019 roku starszy strażnik PSŁ Milena Stemplewska - Zawierucha z Posterunku PSŁ w Koninie,  przeprowadził pogadankę przyrodniczą   dla uczniów klasy IV  Szkoły Podstawowej  im. Jana Pawła  II w Żychlinie. Uczniom  przybliżono pracę strażników PSŁ oraz zreferowano podstawowe  zadania Państwowej Straży Łowieckiej.   Na podstawie tablic edukacyjnych przedstawiono warstwową  budowę lasu oraz  zasady zachowania się   w lesie podczas pobytu.  Strażnik opowiedział również o  ciekawych zachowaniach zwierzyny leśnej, a na podstawie rekwizytów w postaci poroży jeleni,  danieli,  saren  zapoznał młodzież z poszczególnymi specjalistycznymi nazwami gwary łowieckiej.

      Było bardzo miło i wesoło- kadrze pedagogicznej bardzo dziękuję za zaproszenie.

Autor: Milena Stemplewska-Zawierucha
Data utworzenia: 10.12.2019
Ostatnia aktualizacja: Milena Stemplewska-Zawierucha
Data aktualizacji: 10.12.2019 14:18:22